tt

ới tôi, TT là viết tắt của Thái Thanh, cũng tương tự như MM là viết tắt của Marilyn Monroe hay BB là viết tắt của Brigitte Bardot vậy! ♥ ♥ ♥ Hình bên dưới đây: Thái Thanh trên một chiếc thuyền buồm, hồ Xuân Hương, Đà Lạt, 1953. Bên thềm năm mới, hãy nghe lại một số bài nhạc xuân do Thái Thanh trình bày! 🙂 🙂 🙂

Thái Thanh

  Bến xuân
  Bến xuân xanh
  Đêm xuân
  Hoa xuân
  Xuân ca
  Ly rượu mừng
  Xuân họp mặt
  Xuân nghệ sĩ hành khúc
  Xuân tha hương
  Xuân và tuổi trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =