anh phải sống

âu chuyện cảm động, có cảm giác rằng, vị Bác sĩ, tác giả bài báo đang truyền đi 1 thông điệp: sức mạnh tinh thần, nghị lực sống mới là điều quan trọng, những ai than vãn, oán trách, yếu mềm thì “đi” hết – hard fact… Theo 1 nghĩa rộng hơn, lúc tại “sinh tử quan đầu”, chính cái ý chí hướng thiện mới là sự cứu rỗi cho linh hồn con người…