trà giang thu nguyệt ca

text=茶江秋月歌-高伯适&font=1&size=18&color=0000FF

text=茶江月,今夜为谁清&font=2&size=18&color=111111
text=关山万里皓一色&font=2&size=18&color=111111
text=何处不系离人情&font=2&size=18&color=111111
text=举杯试邀月&font=2&size=18&color=111111
text=月入杯中行&font=2&size=18&color=111111
text=含杯欲咽更飞去&font=2&size=18&color=111111
text=只有人影将纵横&font=2&size=18&color=111111
text=停杯且复置&font=2&size=18&color=111111
text=又见孤光生&font=2&size=18&color=111111
text=问君何事娈娈不忍舍&font=2&size=18&color=111111
text=我是竹林穷途之步兵&font=2&size=18&color=111111
text=江头此夕逢秋节&font=2&size=18&color=111111
text=酒满须倾为君说&font=2&size=18&color=111111
text=沱门旧侣存真翁&font=2&size=18&color=111111
text=勤海鸣鞭晓相别&font=2&size=18&color=111111
text=昨夜金风下天阙&font=2&size=18&color=111111
text=白露清霜搜侵骨&font=2&size=18&color=111111
text=人生会遇安可常&font=2&size=18&color=111111
text=有酒且饮茶江月&font=2&size=18&color=111111
text=茶江月,如镜下银流&font=2&size=18&color=111111
text=丈夫按剑去便去&font=2&size=18&color=111111
text=歧路无为儿女愁&font=2&size=18&color=111111

ột kiệt tác khác trong nền văn chương cổ điển Việt Nam: Trà giang thu nguyệt caBài ca trăng mùa thu trên sông Trà. Ít người nhận ra rằng, nếu có những án thơ hùng vĩ, hào sảng nhất mà văn học cổ điển Việt Nam có thể sản sinh, thì đó phải là những tác phẩm của Cao Chu Thần – Cao Bá Quát: Trăng sông Trà đêm nay vì ai mà trăng sáng? Muôn dặm quan san trắng xóa một màu! Khắp nơi vương vấn tình người xa nhau!

Trà giang thu nguyệt ca

Trà Giang nguyệt, kim dạ vị thùy thanh?
Quan san vạn lý hạo nhất sắc
Hà xứ bất hệ ly nhân tình?

Cử bôi thí yêu nguyệt,
Nguyệt nhập bôi trung hành.
Hàm bôi dục yết cánh phi khứ,
Chỉ hữu nhân ảnh tương tung hoành.
Đình bôi thả phục trí,
Hựu kiến cô quang sinh.
Vấn quân hà sự luyến luyến bất nhẫn xả,
Ngã thị Trúc Lâm cùng đồ chi bộ binh.

Giang đầu thử tịch phùng thu tiết,
Tửu mãn tu khuynh vị quân thuyết.
Đà môn cựu lữ Tồn Chân ông,
Cần hải minh tiên hiểu tương biệt.
Tạc dạ kim phong há kim khuyết,
Bạch lộ thanh sương sảo xâm cốt.
Nhân sinh hội ngộ an khả thường,
Hữu tửu thả ẩm Trà Giang nguyệt!

Trà Giang nguyệt, như kính hạ ngân lưu.
Trượng phu án kiếm khứ tiện khứ,
Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu.

Bài ca trăng mùa thu trên sông Trà

Đêm sông Trà trăng sáng bởi vì ai
Muôn dặm sơn khê xanh trong vắt
Khắp nơi nơi vương vấn mối tình hoài!

Nâng ly ta mời trăng tỏ
Ly lóng lánh trăng trôi
Tan biến mất khi đôi môi muốn nhắp
Rồi chỉ còn sóng sánh bóng hình người
Ngưng ly rồi đặt xuống
Trăng lại về đơn côi
Hởi cớ vì đâu mà mãi hoài lưu luyến
Trúc Lâm mặc khách ta là kẻ lạc loài.

Bến đầu sông hôm nay mùa thu tới
Rượu nốc rồi vì anh ta kể lể
Xứ Đà Môn Tồn lão bạn thân ta
Sớm ngày mai bước lên đường ly biệt
Trong nhà gió thu về lồng lồng tối hôm qua
Lạnh lẽo sương sa trời sang buốt rét
Cuộc nhân sinh hội ngộ được bao là
Này trăng nhé sẵn rượu đây ta nốc hết.

Trăng sông Trà bàng bạc bóng gương nga
Kẻ làm trai đi thì đi như đã quyết
Bước đi phứt không vương luỵ mối tình nhà.

Leave a Reply