thành ngữ 4 chữ

text=四个字的成语&font=1&size=18&color=0000FF

ưa xem phim Hoàn Châu cách cách, Tiểu Yến Tử sau khi học Tam tự kinh (kinh 3 chữ) thì tiếp tục học sử dụng thành ngữ 4 chữ. Đây là khởi đầu của vô số màn hài hước đặc sắc trong phim, vì Tiểu Yến Tử thì siêu dốt về chữ nghĩa, mà thành ngữ 4 chữ trong cổ văn TQ có đến hàng vạn vạn 😬. Chỉ riêng những thành ngữ bắt đầu với chữ “nhất” cũng có đến 3 ngàn, học 1 chữ “nhất” này cả năm cũng chưa hết, ví dụ như:

Nhất ngôn vi định, nhất phàm phong thuận, nhất nhật tam thu, nhất phiến băng tâm, nhất tự thiên kim, nhất đao lưỡng đoạn, nhất bản vạn lợi, nhất bộ đăng thiên, nhất ngôn nan tận, nhất ngôn cửu đỉnh, nhất hô bách ứng, nhất diệp tri thu, nhất lộ bình an, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện, nhất thạch nhị điểu, nhất thế chi hùng, nhất kiến như cố, nhất quốc tam công, nhất triêu nhất tịch, nhất tảo nhi không, nhất tự vi sư, etc…

Cái sự dốt của Tiểu Yến Tử được sử dụng làm yếu tố gây cười xuyên suốt phim, đồng thời với khán giả mà nói, cũng là một công cụ giáo dục. Thành ngữ 4 chữ rất phổ biến trong cổ văn TQ, đôi khi cả đoạn văn dài dùng toàn thành ngữ, nghe cân đối, nhịp nhàng, ngắn gọn, súc tích. Ngay cả khi không dùng thành ngữ thì thói quen dùng cụm 4 từ cũng rất phổ biến trong hành văn cổ, như thế nghe mới có vẻ “có học thức” và “sang trọng”.

Con đường đào tạo từ một cô gái mãi võ giang hồ trở thành một công chúa quý tộc phải trãi qua rất nhiều chông gai, đầu tiên là những bước giáo dục cơ bản này. Mặc dù chưa bao giờ thật sự thích xem những kiểu phim drama như Hoàn Châu cách cách, nhưng vẫn xem để học thêm về cổ văn (tốt nhất nên xem phụ đề tiếng Trung). Dưới đây là một số thành ngữ 4 chữ phổ biến thường sử dụng trong phim kiếm hiệp, cổ trang:

text=牛嚼牡丹&font=2&size=18&color=333333 – Ngưu tước mẫu đơn – Bò ăn hoa mẫu đơn
text=猫哭老鼠&font=2&size=18&color=333333 – Miêu khốc lão thử – Mèo khóc chuột già
text=笑里藏刀&font=2&size=18&color=333333 – Tiếu lý tàng đao – Dấu dao trong nụ cười
text=海里捞针&font=2&size=18&color=333333 – Hải lý lao châm – Mò kim đáy bể
text=班门弄斧&font=2&size=18&color=333333 – Ban môn lộng cân – Múa rìu trước cửa Lỗ Ban
text=借刀杀人&font=2&size=18&color=333333 – Tá đao sát nhân – Mượn đao giết người
text=冤家路窄&font=2&size=18&color=333333 – Oan gia lộ trách – Ngõ hẹp gặp oan gia
text=水中捞月&font=2&size=18&color=333333 – Thủy trung lao nguyệt – Mò trăng đáy nước
text=打草惊蛇&font=2&size=18&color=333333 – Đả thảo kinh xà – Đánh cỏ động rắn
text=对牛弹琴&font=2&size=18&color=333333 – Đối ngưu đàn cầm – Đàn gảy tai trâu
text=过河拆桥&font=2&size=18&color=333333 – Quá hà sách kiều – Qua cầu rút ván
text=落叶归根&font=2&size=18&color=333333 – Lạc diệp quy căn – Lá rụng về cội
text=亡羊补牢&font=2&size=18&color=333333 – Vong dương bổ lao – Mất bò mới lo làm chuồng
text=守株待兔&font=2&size=18&color=333333 – Thủ chu đãi thố – Ôm cây đợi thỏ
text=顺水推舟&font=2&size=18&color=333333 – Thuận thuỷ thôi chu – Thuận nước đẩy thuyền
text=以卵击石&font=2&size=18&color=333333 – Dĩ noãn kích thạch – Lấy trứng chọi đá
text=走马观花&font=2&size=18&color=333333 – Tẩu mã quan hoa – Cưỡi ngựa xem hoa
text=斩草除根&font=2&size=18&color=333333 – Trảm thảo trừ căn – Nhổ cỏ tận gốc
text=一箭双雕&font=2&size=18&color=333333 – Nhất tiễn song điêu – 1 mũi tên trúng 2 đích
text=半斤八两&font=2&size=18&color=333333 – Bán cân bát lượng – Kẻ tám lạng, người nửa cân
text=不共戴天&font=2&size=18&color=333333 – Bất cộng đái thiên – Không đội trời chung
text=不可思谊&font=2&size=18&color=333333 – Bất khả tư nghì – “Không thể giảng cho hiểu được”
text=闭月羞花&font=2&size=18&color=333333 – Bế nguyệt tu hoa – Hoa nhường nguyệt thẹn
text=甘拜下风&font=2&size=18&color=333333 – Cam bái hạ phong – Cam chịu nhận thua
text=指腹为婚&font=2&size=18&color=333333 – Chỉ phúc vi hôn – Hứa hôn từ trong bụng mẹ
text=孤掌难鸣&font=2&size=18&color=333333 – Cô chưởng nan minh – 1 bàn tay vỗ không thành tiếng kêu
text=强词夺理&font=2&size=18&color=333333 – Cưỡng từ đoạt lý – Nguỵ biện, nói xàm xí
text=造极登峰&font=2&size=18&color=333333 – Tạo cực đăng phong – Đạt tới đỉnh cao
text=同归于尽&font=2&size=18&color=333333 – Đồng quy vu tận – Cả 2 cùng chết
text=一帆风顺&font=2&size=18&color=333333 – Nhất phàm phong thuận – Thuận buồm xuôi gió
text=拔刀相助&font=2&size=18&color=333333 – Bạt đao tương trợ – Rút đao giúp đỡ
text=衣锦还乡&font=2&size=18&color=333333 – Y cẩm hoàn hương – Áo gấm về làng
text=掩耳盗铃&font=2&size=18&color=333333 – Yểm nhĩ đạo linh – Bịt tai trộm chuông
text=恒河沙数&font=2&size=18&color=333333 – Hằng hà sa số – Nhiều như số hạt cát bên bờ sông Hằng
text=木已成舟&font=2&size=18&color=333333 – Mộc dĩ thành chu – Ván đã đóng thuyền
text=锦衣夜行&font=2&size=18&color=333333 – Cẩm y dạ hành – Áo gấm đi đêm
text=饮水思源&font=2&size=18&color=333333 – Ẩm thuỷ tư nguyên – Uống nước nhớ nguồn
text=流沙掌中&font=2&size=18&color=333333 – Lưu sa chưởng trung – Cát chảy trong lòng bàn tay
text=望子成龙&font=2&size=18&color=333333 – Vọng tử thành long – Mong con thành tài
text=传宗接代&font=2&size=18&color=333333 – Truyền tông tiếp đại – Nối dõi tông đường
text=反复无常&font=2&size=18&color=333333 – Phản phục vô thường – Thường xuyên thay đổi
text=了如指掌&font=2&size=18&color=333333 – Liễu như chỉ chưởng – Rõ như trong lòng bàn tay
text=幸灾乐祸 &font=2&size=18&color=333333 – Hạnh tai lạc hoạ – Cười trên nỗi đau của người khác
text=狐假虎威&font=2&size=18&color=333333 – Hồ giả hổ uy – Cáo mượn oai hùm
text=两全其美&font=2&size=18&color=333333 – Lưỡng toàn kỳ mỹ – Vẹn cả đôi đường
text=措手不及&font=2&size=18&color=333333 – Thố thủ bất cập – Trở tay không kịp
text=望梅止渴&font=2&size=18&color=333333 – Vọng mai chỉ khát – Trông mơ giải khát, ăn bánh vẽ
text=一刀两断&font=2&size=18&color=333333 – Nhất đao lưỡng đoạn – Chém 1 đao thành 2 khúc
text=夜长梦多&font=2&size=18&color=333333 – Dạ trường mộng đa – Đêm dài lắm mộng
text=炉火纯青&font=2&size=18&color=333333 – Lô hoả thuần thanh – Lửa trong lò toàn 1 màu xanh
text=同床异梦&font=2&size=18&color=333333 – Đồng sàng dị mộng – Chung giường nhưng khác mộng
text=失之毫厘,差之千里&font=2&size=18&color=333333 – Thất chi hào ly, sai chi thiên lý
text=宁为玉碎,不为瓦全&font=2&size=18&color=333333 – Trữ vi ngọc toái, bất vi ngoã toàn
text=良药苦口,忠言逆耳&font=2&size=18&color=333333 – Lương dược khổ khẩu, trung ngôn nghịch nhĩ
text=道高一尺,魔高一丈&font=2&size=18&color=333333 – Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng
text=处女守身,处士守名&font=2&size=18&color=333333 – Xử nữ thủ thân, xử sĩ thủ danh
text=英雄气短,儿女情长&font=2&size=18&color=333333 – Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường
text=近朱者赤,近墨者黑&font=2&size=18&color=333333 – Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc
text=近在眼前,远在天边&font=2&size=18&color=333333 – Cận tại nhãn tiền, viễn tại thiên biên
text=龙生九子,各不相同&font=2&size=18&color=333333 – Long sinh cửu tử, các bất tương đồng
text=永结同心,百年好合&font=2&size=18&color=333333 – Vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp
text=江山异改,本性难移&font=2&size=18&color=333333 – Giang sơn dị cải, bản tính nan di
text=白刀子进,红刀子出&font=2&size=18&color=333333 – Bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất
text=君子报仇,十年不晚&font=2&size=18&color=333333 – Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn
text=十年树木,百年树人&font=2&size=18&color=333333 – Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân
text=狗口里生,不出象牙&font=2&size=18&color=333333 – Cẩu khẩu lý sinh, bất xuất tượng nha
text=老鼠看书,咬文嚼字&font=2&size=18&color=333333 – Lão thử khán thư, giảo văn tước tự
text=青山不改,泉水长流,后会有其&font=2&size=18&color=333333 – Thanh sơn bất cải, tuyền thuỷ trường lưu, hậu hội hữu kỳ

Leave a Reply