lệ chi

hật đạm lệ chi tam bách khoả, Bất từ trường tác Lĩnh Nam nhân – 日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人。。。 – Một ngày “thanh đạm”, chỉ ăn hết có 3 trăm quả vải. Mà suốt đời muốn làm dân đất Lĩnh Nam (Tô Thức). Trời nắng nóng, thèm món chè trái vải bọc hạt sen quá!