thiên vấn

on tàu vũ trụ Thiên Vấn – 1 (天問) của TQ vừa phóng thành công cách đây ít ngày, dự kiến sẽ đáp xuống sao Hoả khoảng đầu năm sau. Thiên Vấn tức là “hỏi ông trời”, cái tên lấy cảm hứng từ 1 bài thơ cổ hơn 2300 năm tuổi của Khuất Nguyên. Đấy, người ta “bắt thang” đã khiếp chưa… VN chúng ta cũng có “thiên vấn”, Nguyễn Du viết: Cổ kim hận sự thiên nan vấn, haiza, thiên nan vấn, hỏi trời khó lắm, hỏi khó lắm, khó lắm! 🙁 🙁 vnexpress.net – Tàu Trung Quốc điều chỉnh quỹ đạo thành công

Vũ trụ sơ khai,
Ai truyền gốc tích?
Trời đất chưa thành,
Biết đâu lai lịch?

Leave a Reply