knot

ác thể loại nút thắt, học bao nhiêu năm cũng chưa hết, vẫn chưa lúc nào thấy hết ngạc nhiên. Bên dưới là dạng nút có thể chỉnh độ căng dây được. Lưu lại ở đây vì sắp tới sẽ phải dùng đến… Trong làng thắt nút thì thuyền buồm là nơi cần những loại nút thông dụng, thắt nhanh, nhưng leo núi mới là nơi có những loại nút phức tạp và hiệu quả (đơn giản vì tính mạng treo trên đầu sợi dây đó)! 🙂