địa nhiệt

ịa nhiệt, các dạng năng lượng hạt nhân an toàn mới, quang điện (sử dụng các tấm gương tập trung nhiệt dùng molten-salt làm vật liệu lưu nhiệt, bảo đảm phát điện 24/7 mà không phụ thuộc quá nhiều vào mặt trời! Rất nhiều hình thức thu hoạch năng lượng khác phối hợp lại sẽ hoàn toàn thay thế nhiên liệu hoá thạch trong tương lai không xa!

Máy móc nhỏ dùng pin lưu điện, máy móc lớn thì dùng động cơ hydro – xanh (hydro có được do điện phân nước, quá trình này cũng cần đến điện năng)! E chỉ có các thiết bị, máy móc quân sự là vẫn sẽ còn dùng xăng dầu! Nên trào lưu điện mặt trời rầm rộ ở Việt Nam thời gian mấy năm qua, tôi nghĩ cũng chỉ là một hình thức mua rác thải công nghệ lạc hậu mà thôi! 😢