bướm nói điêu

Em thấy đời em trống trải nhiều,
Vì đời em chả có ai yêu.
Đời em là một vườn hoa nở,
Bướm hẹn về, rồi bướm nói điêu!

ình chụp dọc đường chuyến đạp xe đi Hồ Cốc, Hồ Tràm vừa qua. Đôi khi những điều bình thường hàng ngày cũng trở nên rất đẹp! 😀