sa hành đoản ca

text=沙行短歌-高伯适&font=1&size=17&color=0000aa
text=长沙复长沙&font=2&size=17&color=555555
text=一步一回却&font=2&size=17&color=555555
text=日入行未已&font=2&size=17&color=555555
text=客子泪遥洛&font=2&size=17&color=555555
text=君不学仙家美睡翁&font=2&size=17&color=555555
text=登山涉水怨何穷&font=2&size=17&color=555555
text=古来名利人&font=2&size=17&color=555555
text=奔走路徒中&font=2&size=17&color=555555
text=峰前酒店有美酒&font=2&size=17&color=555555
text=醒者常少醉者同&font=2&size=17&color=555555
text=长沙长沙萘渠何&font=2&size=17&color=555555
text=坦路芒芒畏路多&font=2&size=17&color=555555
text=听我一说穷徒歌&font=2&size=17&color=555555
text=北山之北山万叶&font=2&size=17&color=555555
text=南海之南波万级&font=2&size=17&color=555555
text=君乎为乎沙上立&font=2&size=17&color=555555

ăn chương cổ điển Việt Nam, điều thường thấy là ý tứ vay mượn, từ ngữ sáo rỗng… duy có một số ít trường hợp đặc biệt mà từ ngôn từ cho đến ý tưởng đều tự do và phong phú, mang đầy dấu ấn cá nhân, một trong số đó là Cao Bá Quát! Nếu có ai đó đạt đến cái tầm nắm bắt cái tinh thần, tư tưởng, mà thoát ra được loại chữ nghĩa từ chương, thì đó chính là Cao Chu Thần vậy!

Sa hành đoản ca

Trường sa phục trường sa
Nhất bộ nhất hồi khước
Nhật nhập hành vị dĩ
Khách tử lệ giao lạc
Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông
Đăng sơn thiệp thủy oán hà cùng
Cổ lai danh lợi nhân
Bôn tẩu lộ đồ trung
Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu
Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng
Trường sa, trường sa, nại cừ hà
Thản lộ mang mang úy lộ đa
Thính ngã nhất thuyết cùng đồ ca
Bắc sơn chi bắc sơn vạn diệp
Nam hải chi nam ba vạn cấp
Quân hồ vi hồ sa thượng lập

Bài ca đi trên cát (dịch giả Huệ Chi)

Bãi cát, bãi cát dài!
Mỗi bước lại như lùi.
Mặt trời đã lặn đi chưa nghỉ,
Khách bộ hành nước mắt tuôn rơi!
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận không nguôi.
Xưa nay phường danh lợi,
Bôn tẩu trên đường đời.
Gió thoảng hơi men trong quán rượu,
Say cả, hỏi tỉnh được mấy người?
Bãi cát, bãi cát, ngao ngán lòng,
Đường phẳng mờ mịt, đường hiểm vô cùng!
Nghe ta ca “cùng đồ” một khúc!
Phía bắc núi Bắc, núi muôn lớp!
Phía nam núi Nam, sóng muôn đợt!
Sao mình anh còn trơ lại trên bãi cát?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 1 =