quarantine

hẳng riêng gì VN, hầu như toàn thế giới “treo cờ LIMA”, hiệu cờ hằng hải báo “cách ly”. Về từ nguyên, “quarantine”, đơn giản nghĩa là “40 ngày”. 1 quãng thời gian sống chậm, kỹ càng hơn, phải chăng cũng là hữu ích?

Leave a Reply