FAQ

âu hỏi thường gặp: mày chèo cái xuồng đó đến đây à!? Mọi người nghĩ sao nếu đang đỗ xe vào bãi giữ xe của siêu thị hay quán cafe và được hỏi: thế mày lái cái xe đó tới đây à !? (Ba Động, Duyên Hải, Trà Vinh, June 2016) 😃

Leave a Reply