concert

ó đều xảy ra theo cùng một khuôn mẫu y như thế, giống như trong phim Bố già – The godfather hay vô số các phim lịch sử, chiến tranh khác. Ngay trước khi các sự kiện chính mở màn, các ông trùm đều thong thả đi nghe hoà nhạc, nhạc của Wagner, Mozart, Beethoven, etc… cứ làm ra vẻ vô tư, vô quan như thế!

Cũng như trong WW2 vậy, các tướng lĩnh cấp cao ung dung đi xem ba-lê, nghe nhạc, xem kịch… thưởng thức nghệ thuật! Đó cũng chính là lúc kế hoạch được triển khai, và giông bão ập tới, cần phải có cảm hứng cho vận động! Và những dân tộc mạnh mẽ là nó vận động, tiến về phía trước như thế, là “nhạc” chứ éo phải “nhẽo” nhé! 😀