cadence

Tối qua, đạp vòng nhỏ chừng 60km dọc theo đường NVL đi Tân Túc, Long An… Có anh chàng trẻ, cao, to nhưng nhìn là biết ít có kinh nghiệm đạp, vô hình chung trở thành một cuộc “đua” trên đoạn ngắn chừng 20km. Mình thì đạp không bằng ai, U50 rồi làm sao so với trẻ được, và cũng không thích đua, nhưng nhìn cách đạp “líp nhỏ” của anh chàng kia thấy lạ, nên cũng muốn thử xem thế nào!

Người mới đạp xe thường đạp líp nhỏ, vì tốc độ đi nhanh, nhưng lực đạp lớn, mau mỏi, mà người đạp xe đường dài có chút kinh nghiệm thường tập “cadence”, đạp với líp lớn, guồng quay nhanh hơn chút, cỡ 60 ~ 90 rpm. Đạp như thế mới đầu tưởng rất nhanh mệt, nhưng vì lực đạp nhẹ nên trên đường dài lại có lợi! Quả nhiên… vừa đạp qua được 2 cây cầu là anh chàng kia đuối, mà mình vẫn chưa bung hết sức! 🙂