2023 – 2024

Chờ mãi mà VN vẫn chưa công bố hết Covid-19, cái này nói vậy chứ quan trọng, ra ngoài đó nhìn mặt các bác Biên phòng là biết ngay có / hay không có dịch, kiểu VN nó làm việc máy móc như vậy! Mà mùa giông bão thì đã đến, bão số 1 đã vào Quảng Ninh. Dự kiến năm nay chỉ ở nhà code, C/C++/Obj-C/Swift và có thể là cả Python, chưa bao giờ ôm nhiều ngôn ngữ đến thế!

Trong năm nay dự tính là sẽ chỉ chèo loanh quanh gần gần, sẽ không có chuyến nào đi xa, đành phải để sang năm vậy!!! 🙁 Đặt mục tiêu tăng lên 83kg (hiện tại vẫn còn thiếu 5kg nữa), so ra với 5 năm trước, cái thời chỉ có vẻn vẹn 63kg sẽ là một sự khác biệt rất lớn… Các kỹ thuật brace, roll, re-entry đã khá thành thục và tự tin rồi, chủ yếu vẫn là vấn đề thể lực và sức bền nữa thôi…