records

ã vượt qua bạc (50km-12h) nhiều năm nay, nhưng từ đây đến vàng (100km-24h) vẫn còn đôi chút khoảng cách! Sea-kayak hơi giống Ultra-Trail, nhưng tốc độ trung bình chỉ khoảng 4, 5kmph, ngang với đi bộ!

Càng ngày, người ta càng thích chạy trail hơn là marathon đô thị, vì nó đi qua nhiều địa hình, phong cảnh ngoạn mục! Thứ anh bỏ lại đằng sau trong lúc cắm cổ chạy về trước, hoá ra có 1 tác động tâm lý ngấm ngầm không nhỏ!

Riêng với chèo, vì trên mặt nước nên hiệu quả vật lý, tâm lý đối với chủ thể lại càng có nhiều khác biệt, đương nhiên mọi so sánh đều tương đối! Nếu chèo nhiều ngày liền, thực ra cũng chỉ sẽ đạt cỡ 40~50 km / ngày là tối đa!