monsoon

gay khi vừa nghĩ mình đã nắm bắt được một số quy luật tự nhiên, thì tự nhiên bộc lộ cho ta thấy ngay bản chất “lươn lẹo”, “bất trắc” vốn có của nó! Đã giữa mùa gió Nam mà chả thấy tí gió nào, biển hầu như không có sóng… thời tiết năm nay rất lạ… ☹️