iphones 3, 4, 5

ọn dẹp nhà cửa lòi ra mấy cái này, sảnh 3, 4, 5, một số vẫn còn xài được, giờ thì nó đã ra sảnh Đầm, Già, Xì rồi… Thế là đánh dấu gần 15 năm chuyển qua hệ Mắc, Xinh và Tốt (Macintosh), hồi tưởng với cảm xúc lẫn lộn! Nhớ hồi đó ông sếp hỏi: em làm được không? Trả lời: cho em 10 ngày sẽ xong việc, nói rồi vác xe chạy đi mua cái máy Mac, về cài Xcode, rồi lọ mọ đi học Objective-C…

Cũng giống như học võ vậy, nếu căn bản vững vàng thì ngôn ngữ, công nghệ gì cũng không quá quan trọng! Em rất sợ những người huyên thuyên về công nghệ, giải pháp, triết lý, cái gì cũng biết… mà cuối cùng… không code được! Nói tới nói lui, rút cuộc “căn bản” là cái gì… bỗng dưng nhớ lại lời một ông thầy hồi đại học: dân làm toán chúng ta, nôm na gọi là đi “chẻ sợi tóc làm 4″… 😀