danh định

anh định (nominated, rated). Đang có 30Amph trên xuồng, đủ xài cho nhiều tuần. Nhưng dùng nhiều vẫn thấy có gì đó không đúng, từ “danh” tới “thực” vẫn có một khoảng cách khá xa. Đầu tiên, 30Amph đó là áp dụng cho các viên pin điện thế 3.7V, nếu dùng để sạc các thiết bị USB 5V như iPhone thì dung lượng đó chỉ còn 30×3.7/5=22 Amph.

Nếu dùng để chạy thiết bị 12V thì dung lượng đó chỉ còn 30×3.7/12=9Amph… đó là chưa kể quá trình tăng áp cũng có hao phí, hiệu suất cao lắm cũng chỉ đạt cỡ 90%. Hiện đại đúng là hại điện, làm đau đầu nhiều chuyện. Nhớ ngày xưa, ôi cái “ngày xưa” đơn giản, không phải suy nghĩ, lo lắng nhiều, ra sông chỉ cần mang theo 1 cái gáo! 😃

Nhân tiện nói về điện, xe ô-tô điện TQ sản xuất đã đạt đến mức 1000 km / 1 lần sạc, phương Tây thì vì tiêu chuẩn an toàn cao hơn nên chỉ dám tuyên bố 700 km / 1 lần sạc, dần dần sẽ đi đến chỗ mật độ năng lượng của pin sẽ ngang bằng hay vượt mật độ năng lượng của xăng dầu, tức là đem theo 1 tấn pin hay 1 tấn dầu thì công sinh ra như nhau…