dangerous creature

ây là loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, mỗi năm nó giết hàng triệu triệu mạng sống khác… Bơi bên cạnh nó là con cá mập trắng trông rất yên bình… 😀