3M reflective tape

án mấy vòng băng keo phản quang 3M lên đầu các mái chèo… độ phản quang rất tốt, nhất là khi có ánh sáng chiếu vào, rất có ích khi phải chèo xuồng ban đêm, thậm chí có thể giúp nhìn thấy từ xa ngay cả ban ngày!

Leave a Reply