zombie – âm binh

hả cần phải 20 năm, XH giờ đầy rẫy những thể loại “tâm thần” do nghiện game, xung quanh khu tôi ở, cũng có vô số loại “lưu manh, phá hoại” cũng do game mà ra. Cày game nhiều năm, con người ta dần dần mất đi ý thức giao tiếp xã hội, mất khả năng thông hiểu giữa người và người, mất năng lực tinh thần của người bình thường, biến thành một thứ “bệnh hoạn”, “tự kỷ”, làm nhiều việc kỳ quặc, ai xúi bẫy gì cũng nghe, cũng làm.

Phim ảnh Mỹ thường vẽ ra 1 thế giới toàn zombie – xác sống – âm binh, thật ra hoàn toàn là có thật, và hiện đang có thật, rất nhiều, hàng ngày trong XH VN hiện tại, các thể loại nghiện hàng đá, nghiện sex, nghiện game, nghiện đủ thứ tệ hại khác… Thậm chí còn có loại, không nghiện gì, nhưng suốt ngày bị tiêm nhiễm bởi các thứ văn hoá tin giả, nhảm nhí, tào lao trên MXH, rút cuộc cũng biến thành những thể loại bệnh hoạn, quái đản…

Leave a Reply