xanh

áng đạp xe ra đường, lâu mới ra khỏi nhà… cái siêu thị ĐMX, em đoán ko sai mà, nguyên mặt tiền lớn toàn bán xe đạp, hàng trăm chiếc, bà con cũng có người dần biết sợ! Nếu đến lúc nào con người quay lại sống xanh, sạch, thì em đoán Châu Âu sẽ là những nước tiên phong, đương nhiên thế nào là xanh, sạch thì vẫn còn đang tìm kiếm, định hình, tàu thuỷ chạy buồm, xe hơi chạy điện, etc…

Nhưng có 1 khía cạnh mà những kẻ “lý luận hình thức”, “nền tảng triết học”, “lý thuyết gia salon” không bao giờ hiểu, đó là… làm sao thay đổi con người! Giờ các báo VN ăn theo thời, nào là giai đoạn khám phá “ngoại giới” đã qua, tiếp theo là thời kỳ khám phá “nội giới” bên trong! Nói như vẹt, không biết ngoại, làm sao biết nội, không biết nóng làm sao biết lạnh, không biết xấu làm sao hiểu tốt… 😃