văn hoá

hông phải ngẫu nhiên, tự dưng sau 75 năm, lại tổ chức cái Hội nghị Văn hoá lần 2 này! Tình hình văn hoá, xã hội Việt đang là báo động đỏ, đĩ điếm, lưu manh tràn ngập, toàn cặn bã nói chuyện đạo lý! Internet thì cờ bạc, mại dâm công khai, suốt ngày bolero kẹo kéo ầm ĩ, loa mở như sấm sét mà éo ai làm gì! Khoan hãy nói chuyện tốt đẹp, chả có ích gì đâu, thay vì làm điều tốt, thiện, tốt hơn, trước hết cứ phải có cách trấn áp, hạn chế cái xấu, ác đi đã! 😢