ung chính vương triều

ảnh rỗi cuối tuần, tự dưng xem lại một bộ phim xưa cũ của hơn 20 năm trước, hồi đó thích xem series phim này cực kỳ! Không hào nhoáng, bóng bẫy như các phim hiện đại, nhưng thâm trầm và sâu sắc, diễn đạt có hồn và chiều sâu hơn nhiều… Trăm năm trước, trăm năm sau, thông điệp truyền đi cũng chỉ có nhiêu đó: Tai họa thế này cũng bởi con người cư xử không đúng, cư xử không đúng nên trời cao mới giáng tai hoạ…