từ nguyên: xạo sự

ừ nguyên, xạo sự: 瞎说, âm Hán Việt: hạt thuyết, nghĩa là nói lung tung, càn dỡ, bừa bãi… Hán ngữ bính âm (pinyin): xiāshuō!

text=瞎说&font=1&size=18&color=0000FF

Comments are closed.