trường thành

iệt Nam có các chức danh: kỹ sư, kiến trúc sư, Trung Quốc còn có thêm: công trình sư, tổng công trình sư, đại công trình sư… Đọc bài báo dưới đây mới thấy xây dựng hạ tầng Trung Quốc kinh khủng như thế nào, đúng như lời quốc ca của họ: Vùng lên, hỡi những ai không cam chịu làm nô lệ, với máu xương này, chúng ta đi xây Vạn lý Trường thành mới…

Làm được như vậy cần khoa học kỹ thuật, quy mô sản xuất, tổ chức lực lượng, năng lực tài chính, rất nhiều thứ.v.v… Ấy vậy mà vẫn có nhiều người Việt vẫn cứ thích làm tỉnh để chi oa: ah, Trung Quốc mà, toàn đạo nhái, hàng giả, lừa gạt thôi… Mở miệng nói thế nào thì chính là người như thế, lại tiếp tục “rải đinh quốc lộ, gỡ ray đường tàu” đây mà… 😢😢