triệu tiền tôn lý

ất nhiều sự việc ko như chúng ta nghĩ, đôi khi phải đọc nội dung giữa các dòng chữ (between the lines). Cách hơn năm, những thông báo đầu tiên về nhóm khủng bố này liệt kê vài cái tên, ko nhớ rõ lắm nhưng nhớ có 4 cái họ: Triệu, Tiền, Tôn, Lý, là 4 chữ đầu trong bài “Bách gia tính”.

Là bài văn vần cho con nít dể học, liệt kê các họ phổ biến của người TQ: Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Bằng Trần Trữ Vệ, Tưởng Trầm Hàn Dương… Lối bóng gió vụng về này ám chỉ nhiều sự việc bên trong, sau có lẽ thấy nói như thế quá lộ liễu nên các tên được sửa lại.

Cách đặt tên này là 1 “quy ước”, kiểu như: Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Trương Tam, Lý Tứ, etc… hay kiểu phương Tây như “Mr. and Mrs. Smith” (Smith là 1 họ rất phổ biến ở phương Tây). Đặt tên mà cũng xem như là ko có tên vậy… 😅

Leave a Reply