người 1 con

ần đây, suy nghĩ nhiều về ngôn ngữ, về phương tiện diễn đạt, vừa là công cụ biểu ý, vừa là cách thức xây dựng nên tâm hồn. Haiza, cái ngôn ngữ quái quỷ, tào lao gì mà: “còn 2 con mắt khóc người 1 con”, “người 1 con” chính là vì đã lấy chồng và sinh 1 con á, chứ không phải “1 con mắt” đâu, đúng là “cha mách qué”, chỉ giỏi lừa người!!! 😅😓