làm sao có em

i đã từng đi qua tuổi ngây thơ mà không say mê bài hát này, là nhạc phim The Godfather, nhưng giờ tôi mới biết tới một “diễn dịch” lời Việt khác của Phạm Duy, mà giả sử như bây giờ có một bài hát với lời như thế, không biết Bộ VHTT có duyệt cho lưu hành không:

Làm sao có em để ấm giường êm trong một đêm mềm. Ðể ta ngất ngây một giấc mộng ngoan mơ màng ảo huyền… Làm sao có em để cháy giường loan soi lửa lên tường. Một đôi rắn hoang vội cuốn vào nhau không rời bàng hoàng…

Speak softly love – Andy Williams 
Làm sao có em – Ngọc Hương 

Điều tôi thích ở âm nhạc (cũng như ở con người Phạm Duy) là… nó không phải ràng buộc vào một khuôn khổ nào cả. Một con người phong phú, đa dạng đến thế hẳn nhiên không nằm trong cách đánh giá của những kẻ tầm thường, những người không tự vượt qua được suy nghĩ hình thức sơ đẳng, nhảm nhí, những kẻ chỉ biết dùng thông tin một chiều để chứng minh những nhận định tầm phào.

Nhạc của ông có thể hàn lâm, có thể dân dã, có thể cao siêu, có thể dung tục… Nó cover một khoảng rất rộng đủ mọi nội dung, thể loại, nguồn gốc… Âm nhạc Phạm Duy không hẳn là dễ, nhưng với “popular music” – nhạc phổ thông, thái độ của ông rất là thoải mái, ai hát nhạc ông cũng được, giọng Kim tốt, mà giọng Mộc, Thủy, Hỏa… cũng tốt ça va tout!. Ông đặt rất nhiều lời cho các ca khúc phổ thông, kể cả bài Happy Birthday lúc ở Mỹ như sau: 😬

– Mừng cả vạn người di cư, cuộc đời tiền vào có dư. Ðể rồi có con, dân bầu, làm tổng thống Mỹ mai sau (biết đâu).

– Wish all the refugees, our life will be easy. And wish some child will be, the President of this country.

the godfather

et everyone knows this film, and almost everyone loves it, I really like to watch it from time to time too: The GodFather. Of the three parts of the movie: I (1972), II (1974) and III (1990), the previous ones are more enjoyable in my opinion, hardly can something grow under the shadow of a big tree, and this is no exception.

I especially like the 1st part, it introduces fresh and detailed colors and sounds into the world of Italian and Sicilian: their songs, music, customs, relationships, language, personalities… Some scenes in the film have become classical and canonical metaphors for many situations in life. They are even using this movie as examples for lessons on running a business, some quotes from the film:

– Vito Corleone: I’m gonna make him an offer he can’t refuse.

– Tom Hagen: Your father wouldn’t want to hear this Sonny! This is business, not personal! – Sonny Corleone: They shoot my father and it’s business, my ass! – Tom Hagen: Even shooting your father was business, not personal, Sonny! – Sonny Corleone: Well, business is going to have to suffer then!

– Vito Corleone: [to Michael Corleone] Listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he’s the traitor. Don’t forget that. (I really like this wise idea too)

– Tessio: [to Tom Hagen] Tell Mike it was only business, I always liked him. – Tom Hagen: He understands that. – Tessio: Can you get me off the hook, Tom? For old times’ sake? – Tom Hagen: [shakes his head] Can’t do it, Sally.

– Michael Corleone: Just don’t tell me you’re innocent! It doesn’t make me angry, it insults my intelligence!