Berberin

aiza, thời nào cũng có vấn đề riêng của thời đó… Có ai còn nhớ cái tên thuốc Berberin “huyền thoại”? Đọc link dưới đây để biết, những năm 70, lịch sử nghiên cứu, SX thuốc dịch tả, Berberin, đã diễn ra như thế nào, loại thuốc rẻ tiền đã cứu hàng triệu sinh mạng! Chỉ có những ai quá trẻ mới ko biết, chứ ký ức dịch bệnh đủ kiểu, phức tạp trên diện rộng ở VN kéo dài mãi đến những năm cuối 80 mới dần được kiểm soát…