tia nắng

ó 1 giai đoạn nào đó, các sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bổng trở nên “cao” lạ thường, có lẽ vì viết riêng cho NS Quốc Hương vừa đi tu nghiệp về (kỹ thuật hát có nhiều tiến bộ), điển hình như bài “Những ánh sao đêm”, trước mỗi lần karaoke, đến đoạn ấy là tôi phải leo lên bàn, hát cho nó đủ cao: “xây cho nhà cao, cao mãi, ôi xinh đẹp tổ quốc của ta”… 😃 Bài dưới, tuy không nhiều người biết, cũng là 1 điển hình cho cái xu hướng “cao” ấy… 🙂