thuyền viễn xứ – 2

Thuyền viễn xứ

Thái Thanh 
Quỳnh Giao 
Văn Vượng (guitar) 
Phạm Đức Thành (đàn bầu) 
Vũ Trụ, Hồ Đăng Long (piano & violin) 

ột bản nhạc càng hay thì người ta càng tìm cách diễn dịch nó theo nhiều cách khác nhau, một cảm hứng, gợi ý ban đầu cho nhiều trình diễn, chuyển soạn, phát triển… Như bản Thuyền viễn xứ, có không biết bao nhiêu là người trình diễn, tôi đã nghe nhiều, vocal cũng như instrumental, nhưng tiếng đàn bầu dường như vẫn là, một cách tự nhiên nhất, thanh âm phù hợp để truyền tải cái hồn của Thuyền viễn xứ.