nguyễn văn bảy

hông nhiều người biết đây là phi công chiến đấu số 1 VN mọi thời kỳ! Nổi tiếng với lối áp sát bắn ở cự ly 200, 300 mét, khoảng cách đó trên không cũng giống như dưới mặt đất, bộ binh bắn ở khoảng cách 2, 3 mét, không thể nào trật được! 😃 Về công danh nhiều người hơn ông, kiểu như: “Nước này còn lắm gian truân, Việc gì phải gởi Phạm Tuân lên trời?”. Về thành tích cũng nhiều người hơn, vì sau khi hạ 7 chiếc máy bay Mỹ thì bác Hồ lệnh ko cho ông Bảy bay nữa, sợ mất 1 người anh hùng. Nhưng về bản lĩnh chiến đấu – dogfight, thì Nguyễn Văn Bảy là số 1!