bão số 9

ão số 9, Molave, mọi chỉ số gần giống như cơn bão Xangsane đánh vào Đà Nẵng 15 năm trước. Nếu như ai còn nhớ, Xangsane là cơn bão “100 năm có 1”, đánh 1 phát, kinh tế tp. Đà Nẵng bị đẩy thụt lùi 10 năm… 😢😢