bão số 10

aiza, “hậu sinh khả uý”, bé Goni mới ra đời đã bứt lên cấp 17, sức gió đã trên 200km/h Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo: “từ cuối tháng 9 cho tới hết năm 2020, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 5 – 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có khoảng 3 – 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía Nam”… có nghĩa là Sài Gòn cũng chưa chắn sẽ được an toàn! 😢😢