La Peregrinación

ó lần bước vào 1 quán cafe, đồng loại, có 2 chục con người ngước lên nhìn tôi. Trong 1 giây, giật mình, sao lại có nhiều người nhìn mình đến vậy, có gì ko đúng chăng? Trong 1 giây tiếp sau đó, tất cả trở nên “hợp lý”, 2 chục con người đó lại đồng loạt cúi xuống, vục mặt vào màn hình điện thoại!

Sợ toát mồ hôi, ngồi 5 phút đi về. Lạm dụng smartphone ko phải vấn đề lớn mà là: sự trống vắng, nông cạn trong tâm hồn, sự thiếu vắng các giá trị cá nhân riêng biệt trong mỗi con người… sớm muộn gì cũng đẩy họ đến chỗ gây hại, hay tệ hơn, gây tội ác! “Bán linh hồn cho quỷ dữ” là đây sao!? ☹️