more biking

Bật cười ha hả một tràng,
Cuối đường sân hận, rõ ràng là không!

ình chụp và up lên trực tiếp từ điện thoại, chưa qua xử lý, thay đổi gì! Cuối tuần tranh thủ đạp giãn gân cốt vài vòng, thời tiết vào “thu”, mưa nhẹ thật thư thái, dễ chịu! 🙂