giãn cách, 75

ace nhắc ngày này năm trước… Khi nhỏ, hay chơi trò lặn qua đáy những con tàu thủy lớn, nước biển giữa trưa dưới đáy các con tàu lớn hoàn toàn khác biệt, vùng tối bị che khỏi ánh mặt trời nhiều giờ làm cho nó mát lạnh muốn nổi da gà. Cứ lặn qua lặn về cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ! Nhiều đám báo chí cũng kêu gào yêu, bảo vệ thiên nhiên, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy ngôn từ hão với mấy cái ảnh ảo đó, họ không cảm được sự tiếp xúc chân thật! Tình yêu mà ko có tiếp xúc, đụng chạm gì, thì chính là kiểu tình yêu dành cho… đức Thánh Trần! 😅