giãn cách, 55

ên có cơ chế luật định chung cho những việc này, cứ gọi thẳng thắn là “trưng thu”, dùng xong về sau có chính sách đền bù hoàn trả! Chứ dùng chữ “đi xin”, mang danh nghĩa doanh nghiệp tự nguyện đóng góp, về sau có khi, có người sẽ lật ngược vấn đề lại thành “xin đểu”.

Xây mô hình trung tâm y tế cộng đồng lớn, có nhiều khu biệt lập, tổ chức thành 2, 3 tầng! Khi chuyển tầng không phải kêu xe cứu thương, cứ đẩy cái giường chạy từ khu này sang khu khác, như thế mới nhanh chóng! Hạn chế phân quá nhiều tầng, phân tán lực lượng, phản ứng chậm!