giãn cách, 34

hìn bản đồ, các tỉnh giáp giới với TQ đều có màu xanh đậm hơn chút, thấy rõ ý đồ phòng thủ biên giới! Tin tốt là ngày mai sẽ xét duyệt khẩn cấp cho Nanocovax, em đã cố tình chờ đợi lâu nay! Khó mà chần chừ thêm được nữa, các biện pháp cứng rắn thì cũng đã cứng rắn rồi, nhưng kỷ luật, ý thức dân chúng chỉ đến thế, em là không có ảo tưởng nào về chuyện này! Cứng hơn nữa vẫn được, nhưng sợ dân chửi… “sắt máu giống TQ”! 😀