giãn cách, 29

ình hầu như không biết gì về nhạc đương đại và thường giữ thái độ bàng quan, không ý kiến. Nhưng đây là ngoại lệ, chọn bài rất phù hợp với hoàn cảnh, post để ủng hộ cái tinh thần lạc quan… Miền Nam ơi có đêm nào ngủ được… nổi lửa lên em…