giãn cách, 28

m nói là đám thầy bói sẽ bắt đầu ngồi suy diễn thiên tượng ấy! 😃 Mấy cái kỹ xảo cũ rích của cả trăm năm trước cứ làm hoài, suốt từ thời Nguyễn Hải Thần đến nay! Sẽ có 1 thằng đóng vai thầy bói, cóp nhặt đâu đó vài 3 câu chữ Hán học lóm, ra vẻ thâm sâu, triết học! Rồi sẽ có thêm vài ba ku tung hứng, “hoạ xà thiêm túc – vẽ rắn thêm chân”, ý trời thế này, thiên mệnh thế kia!

Chúng nó học thuộc thành bài, cứ thế mà diễn thôi! Em nói cổ văn, Hán văn, không có đơn giản đâu! Học lóm mấy câu ra vẻ “có học”, để loè người thì dễ, kỳ thực, đụng đến một chữ đui cũng không biết viết, học cho thấm được cái hồn “cổ văn” cần nhiều chục năm! Tình hình cần phải hành động gắt gao, quyết liệt hơn nữa, để qua mùa mưa lũ, giông bão sẽ là thế “lưỡng đầu thọ địch”! 😢