giãn cách, 23

m nói 99% báo chí Việt Nam, trình tiếng Anh cũng chỉ ngang cỡ Google-translate chứ không hơn! Dịch “sail cruiser” là “tuần dương hạm chạy buồm”, “capital ship” dịch là “tàu tư bản”! 😮 Nhân tiện nói luôn, capital là gì? Capital là vốn, là tư bản, capital còn là thủ phủ, thủ đô, “capital ship” là soái hạm, thế “capital punishments” là gì, là các hình phạt cao nhất như tử hình. Chịu khó học cho kỹ, cho nhiều vào, trình tiếng Anh như thế, tiếng mẹ đẻ cũng chả khá hơn đâu, tư duy so ra với thế giới như thằng ngáo, thế mà đảm trách vai trò dẫn dắt dư luận chứ phải! Chả trách rồi cứ sa mãi vào các đề tài “mông, vú và tin xe cán chó”! 😢