giãn cách, 23

rước, có một thời bàn-dân bàn-tán sôi nổi về cái phim này, nhất là về cái nhân vật “Viet Kong”, với vẻ châm biếm mang màu sắc chính trị! Vâng, đó chính thực là một con quái vật, nhưng trong số tất cả những con quái vật trên Đảo-đầu-lâu, thì đó vẫn là một con mang “tính người” nhiều nhất, vẫn còn rất nhiều “tính thiện” và “tình cảm & lý trí” bên trong con Kong, những loại khác, như Skullcrawlers, chỉ là súc-vật, không hơn không kém!

Rất tiếc là đánh nhau bao lâu, hao tổn biết bao nhiêu mới nhận ra sự thật ấy! Và còn sẽ mất rất rất lâu nữa để mọi người nhận ra “thiện, ác, tốt, xấu” nằm bên trong mỗi chúng ta, chứ không nằm trong ý thức hệ hay quan điểm tôn giáo, chính trị, xã hội… Trong lúc đó thì đám lưu manh rẻ tiền vẫn cứ gán ghép, chụp mũ, đánh vào “cái-tôi trắng-đen nhị-nguyên” cố-hữu, tố-hữu của con người, giả mạo, kích động cho bên này, bên kia đánh nhau! 🙂