“bố già”

rong nước thì tung hô, ông hoàng bà chúa này nọ, ra ngoài người ta xem như loại thiểu năng trí tuệ, trì độn, ngớ ngẩn! Biết đến bao giờ mới tỉnh ngộ ra được hả trời!? 😢😢 …Tất cả tình huống trong kịch bản dường như bị lu mờ bởi thứ âm thanh hài hước thao túng khán giả theo một cách thảm hại. Mọi miếng hài thì đều được nhấn mạnh bởi thứ âm nhạc ngớ ngẩn…