black pearl

ương lai tàu thuỷ chạy buồm không phải là xa, con tàu Black-Pearl này, unstayed-mast, cột buồm không dây chằng, kiểu buồm nửa square-rig, nửa junk-rig. Nhân tiện trả lời câu hỏi tại sao buồm nó nhiều tầng, không đơn giản như Bermudan-rig. Cái cột buồm cao như vậy, đơn giản là do “sức bền vật liệu”, một lá buồm duy nhất chạy suốt sẽ không chịu nổi sức giật của gió!

Bermudan-rig chỉ dùng cho những thuyền cỡ nhỏ mà thôi! Trên con tàu rất hiện đại này, tất cả điều khiển đã được tự động hoá bằng máy móc, không còn có cái cảnh kinh dị, có người leo lên cột buồm, đu trên những thanh spar ngang như ngày xưa nữa! Thử tưởng tượng leo lên trên đỉnh cột buồm cao 75m đó, giữa ngày giông bão, nó lắc cho bay hết hồn vía ra ngoài!

Thời hiện đại, trên các tàu buồm huấn luyện, đã có trường hợp có người không chịu nổi độ cao, gây ra tai nạn chết người… nên về sau Hải quân các nước đều không còn ép buộc phải leo cột buồm nữa, chỉ những ai tình nguyện mới leo mà thôi! Như ở thời đại thuyền buồm xưa là đã bị trói vào cột, đánh vài chục roi da – lash rồi! Đúng là công nghệ làm con người mềm yếu đi! 😅