bảo ninh

ễ tang Nguyễn Huy Thiệp, người cầm bút viết, áo dạ nâu xám, đầu bạc trắng xoá là Bảo Ninh, người anh hùng B3 của tôi. Rất nhiều điều BN viết mang dáng dấp, chi tiết của trận Ia-drăng, mặc dù BN ở chiến trường B3 từ 69 đến 75, sau thời điểm đó!

“Thà chết không hàng… Anh em, thà chết…” – tiểu đoàn trưởng gào to, như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai, Kiên líu lưỡi, kêu oá oá trong họng. Bọn Mỹ xông tới, tiểu liên kẹp bên sườn…”

Comments are closed.