are kayaks dangerous

ột vài con số… Theo US Coast Guard, trong năm 2020 có 37 triệu người Mỹ đi chèo thuyền kayak (con số lớn kinh hoàng), nhưng chỉ có 202 người đã chết! Trong số chết có thể làm rõ nguyên nhân, 75% là chết đuối! Trong số chết đuối, 86% là không mặc áo phao!

Gần 75% số người chết có chưa tới 100 giờ chèo thuyền! Bài học rút ra là: không uống rượu bia, bắt buộc phải mặc áo phao, nên có bạn đồng hành đi kèm, trang phục chống lạnh nếu cần, và dĩ nhiên yếu tố then chốt là kinh nghiệm: có càng nhiều “giờ bơi” càng tốt! 😀