aground

huyền viên (trừ người bị thương gãy chân) mà không bơi được chỉ 400m từ thuyền vào bờ trong điều kiện sóng cao 2, 3m thì đúng là quá kém !!! 🙁 Sóng bờ này chỉ có bơi thôi, không xuồng nào chịu nổi, đánh phát lật úp ngay, chỉ có cách kiếm một người bơi thật giỏi ra nối dây vào, chứ dùng đến trực thăng thì dao mổ trâu giết gà…

Comments are closed.